Pemenang PCH 2015

Saina Alethea Hazel Al Qalev

Diego Aquila Naaatmadja

Yara Brown

Mutia Latifa

Khayra Putri Ariny

Barrakah Raafi Situmorang

Kanaya Shaqueena Azhar

Achmad Farrel

Qarasafahl Sigi N. Y.

Mola Aolani Zahiya